9:00 28th desember 2020

Den tyske skolen

Hei igjen alle sammen, i dag tenkte jeg å fortelle litt mer om den tyske skolen.

Akkurat som i Norge har man litt ulike valgmuligheter når det kommer til skolevalg. Det tyske skolesystemet er ganske komplisert synes jeg og jeg har ikke helt forstått alt, men man har 4 forskjellige muligheter:

● Hauptschule (det som ligner mest på yrkesfag i Norge)
● Gymnasium (som er så og si det samme som studiespesialiserende, og man ender opp med vitnemål)
● Realschule (mellomting mellom Hauptschule og Gymnasium)
● Gesamtschule (fellesskole, blanding av alle andre typene. Her har elever mulighet til å få både det tyske vitnemålet (abitur) og yrkesfaglig utdanning.

Jeg går på et Gymnasium, og jeg tror det er her de fleste utvekslingsstudentene som reiser til tyskland ender opp. Men her er det også forskjeller på hvor mange år man går på skole. Man går enten 12 eller 13 år, og dette varierer fra skole til skole. Mitt klassetrinn her i tyskland går 12 år, men de er også de siste på min skole som går bare 12 år. Alle på skolen min som går i lavere klassetrinn må ta 1 år lenger.

De tre siste årene av Gymnasium kalles Oberstufe og kan vel på best mulig måte sammenlignes med Videregående i Norge. De to siste årene har man mulighet til å velge bort noen av fagene sine og man må velge to fag å spesialisere seg i, og karakterene i disse to fagene er da viktigere/ teller mer enn de fra de andre fagene. karakterene fra disse to årene sammen med karakterene fra Abitur (slutteksamenene) er det som vil telle på vitnemålet.

Man har 5 slutteksamener, alle det siste halvåret, der du må ha noen skriftlige og noen muntlige. Hvordan disse eksamene er bygd opp er jeg ikke helt sikker på men jeg vet at det ikke er helt likt som i Norge. En annen forskjell når det gjelder eksamenene er at man her selv velger i hvilke fag man vil ta eksamen og om man da vil ha de skriftlig eller muntlig. Det er selvfølgelig noen krav her og jeg tror man må ha eksamen i de to fordypningsfagene man har valg, tysk og matte. Men dette gir likevel ganske stor valgmulighet for elevene.

De tre siste årene får man ikke karakteren men poeng fra 0 (dårligste) til 15 (beste). Før dette får man karakterer som er omvendt fra de i Norge, 6 er dårligste og 1 er best. Man er nødt til å ha minst 4( norsk karakter 3) for å bestå et fag.

Jeg går her i 10. klasse, som blir første året av “videregående”. Dette er siste året man har alle fagene og det er ganske mange fag. Jeg har i år 12 fag, inkludert alle 3 realfagene fysikk, kjemi og biologi. Alle andre på trinnet mitt har et 13. fag, nemlig fremmedspråk, men jeg slipper å ha det. Fransk og latin er de vanligste fremmedspråkene her, men min skole tilbyr også spansk.

Så man kan velge hvilket fremmedspråk man vil ha, man kan også (i hvertfall på min skole) velge mellom geografi og informatikk, man må også velge mellom kunst og musikk. Min skole tilbyr også biologi både på engelsk og tysk (men dette er ikke vanlig for andre skoler).

Alle fagene jeg har er:
● biologi
● fysikk
● kjemi
● tysk
● engelsk
● gym
● kunst
● geografi
● politikk og økonomi (minner om samfunnsfag i Norge)
● matte
● historie
● etikk

Man har mange flere fag her og jeg vil si en del mer lekser enn i Norge. Lekser blir også tatt mer seriøst her enn i Norge føler jeg.

En annen ting er at det forventes i mye høyere grad her at man deltar muntlig i alle timene. Minst 50% av karakteren din skal i teorien være basert på muntlig aktivitet i timen og derfor er det mye mer vanlig her at så og si hele klassen rekker opp hånden når læreren stiller spørsmål, mens det etter min erfaring er et fåtall i Norge som gjør dette (basert på mine erfaringer).

Det er færre prøver her, men til gjengjeld teller resultatene på prøvene mer her. I hovedfagene (matte, tysk, engelsk, og fremmedspråk) har man to prøver i halvåret, mens man i de andre fagene har en prøve i halvåret. Karakterene fra denne/disse prøvene legges sammen med muntlig aktivitet karakter og slik ender man opp med halvårskarakter.

Skolen her er mye mindre teknologisk anlagt og man bruker så og si ikke internett/pc i undervisningen. Vi har et pc-rom på skolen som jeg kanskje har vært på 2-3 ganger i løpet av tiden min her. Flere av lærerne har enten pc eller ipad men man bruker ikke pc som elev på samme måte som i Norge. Krittavle er også standarden og vi har slike overhead projector som jeg hvertfall er vandt med fra barneskolen.

Emma blogger fra Wiesbaden i løpet av sitt utvekslingsår i Tyskland. Vil du også på utveksling? Avtal et gratis og uforpliktende intervju med oss i dag for å starte søknadsprosessen!

Emma i Wiesbaden

Tyskland

En opplevelse for livet

Utveksling er en opplevelse for livet, som vil forme fremtiden din. Sjekk ut denne korte guiden for å planlegge ditt utvekslingsår. Book deretter et gratis møte med oss, for å gjøre om drømmen til virkelighet.