Global Youth Mental Resilience Initiative

Initiativet for Global Mental Resilience, ledet av Educatius, er vår misjon for å støtte resiliens blant våre studenter. Med mer enn to tiår med ekspertise innen internasjonale high school-erfaringer i utlandet og tverrkulturelle utvekslinger har Educatius alltid fokusert på velværet til internasjonale studenter på våre utvekslingsprogrammer. Dette banebrytende prosjektet understreker vårt omfattende støtte for ungdom som begir seg ut på livsforandrende reiser.

Educatius sender årlig hundrevis av utvekslingsstudenter ut i verden globalt, samt gir en varm velkomst til tusenvis av internasjonale studenter fra mer enn 50 nasjoner, og tilbyr muligheten for personlig vekst, akademisk fremgang og tverrkulturelle opplevelser. Mens internasjonale studenter generelt trives under utvekslingen, er vi klar over utfordringene som tenåringer generelt kan møte, spesielt når de navigerer i ukjente språk- og kulturmiljøer langt hjemmefra.

«Vår misjon går utover grensene for tradisjonell utdanning,» bekrefter John Cedergårdh, administrerende direktør for Educatius. «Dette initiativet er avgjørende fordi det erkjenner at selv om studentene utvilsomt får selvtillit og evnen til å takle utfordrende situasjoner gjennom programmene våre, trenger de også støttesystemer for å håndtere de følelsesmessige utfordringene som kan oppstå.»

En Helhetlig Tilnærming

Resiliens -om å håndtere en påkjenning: Designet av erfarne psykologer og eksperter innen mental helse vil Educatius gi nyansert resilienstrening til studenter, men også til deres foresatte og til vertsfamiliene. For å støtte studentenes suksess trenger vertsfamilier og foresatte informasjon om prosjektet og kunnskap om hvor viktig deres rolle er, og hva de som voksne best kan gjøre for å støtte studentene.

Denne opplæringen vil legge til ekstra flerdimensjonale støtteelementer i tillegg til forberedelsen som Educatius allerede gir som en del av sin avreiseprosess. Deltakerne vil få innsikt i å håndtere vanlige opplevelser som hjemlengsel og kultursjokk, samt hvordan de kan få tilgang til tilgjengelige støtteressurser.

Global Youth Mental Resilience Index: Denne banebrytende undersøkelsen vil vurdere mental resiliens hos tenåringer fra hele verden, inkludert Tyskland, Spania, Frankrike, Italia og Sverige. Innsikter hentet fra denne indeksen vil ikke bare belyse nåværende trender, men også danne et solid grunnlag for kommende initiativer som tar sikte på å styrke studenters følelsesmessige velvære.

Policygjennomgang og tilpasning: Educatius vil løpende vurdere og tilpasse interne politikker og ressurser hos ulike samarbeidspartnere for å sikre klarhet, følge beste praksis innen ungdoms mentale helse definert av eksperter, og sørge for enkel tilgjengelighet for studenter og deres støttenettverk.

Educatius er stolt av å være en del av dette samarbeidet, og vi ser frem til å samarbeide tett med våre kolleger for å ha en positiv innvirkning på mental resiliens hos utvekslingsstudenter fra Norge. Sammen har vi som mål å skape et miljø som gir disse unge individene mulighet til å blomstre både akademisk og følelsesmessig under utvekslingsåret sitt.

The Global Youth Resilience Index

Resiliens er en viktig ferdighet for dagens ungdom når de skal navigere i en kompleks fremtid. Den banebrytende Global Youth Resilience Index fra Educatius er en omfattende studie av tenåringer i ni land på fire kontinenter. Her får du innsikt i hvor robuste våre fremtidige ledere er, og hva som påvirker dem. Denne rapporten er leseverdig for alle som er opptatt av hvordan verdens tenåringer har det.

 

LAST NED RAPPORTEN