Vilde i Tomares

9:00 30th april 2018

Festival i Sevilla

Fra 15. april til 22. april var den årlige Sevilla-festivalen, også kalt Feria de Abril. Det er de...

9:00 30th januar 2018

Klassetur til Roma

I midten av januar var jeg på klassetur til Roma med religionsklassen min, i tillegg var en annen k...

9:00 06th november 2017

Den første tiden i Spania

Jeg var nokså nervøs og spent før første skoledag, i og med at jeg ikke visste hvor ting var og ...